Profesionet e të ardhmes dhe ato që do të mbyllen. Çfarë do të ndodhë deri më 2027…

Inteligjenca artificiale, siguria kibernetike dhe analitika e të dhënave. Ata që studiojnë në këto tre fusha nuk do të kenë probleme që të gjejnë punë në vitet e ardhshme. Kjo konfirmohet nga raporti i vitit 2023 për të ardhmen e punësimit që sapo është publikuar nga Forumi Botëror i Ekonomisë. Më pak hapësirë nga ana tjetër do të ketë për të punësuarit, arkëtarët dhe shitësit ambulantë.

Projektimet e ekspertëve në Gjenevë tregojnë se deri një e katërta e vendeve të punës, 23%, do të ndryshojë në pesë vitet e ardhshme me krijimin në nivel global të 69 milionë vendeve të reja pune deri në vitin 2027, ndërsa  83 milionë të tjera do të eliminohen. Drejtuesi kryesor për rritjen e vendeve të punës do të jetë tranzicioni i gjelbër dhe lokalizimi i zinxhirëve të furnizimit.

Përvetësimi i mëtejshëm i teknologjisë dhe rritja e aksesit digjital do të krijojë gjithashtu rritje neto të vendeve të punës, por me kompensime më të mëdha nga humbjet; Rritja më e ngadaltë ekonomike, mungesa e ofertës dhe inflacioni paraqesin rrezikun më të madh për vendet e punës.

Ky vlerësim nënkupton se zhvillimet makroekonomike, duke përfshirë një rënie të afërt të rritjes ekonomike, do të frenojnë krijimin e vendeve të punës, së bashku me një ritëm më të ngadaltë të zhvillimit të aftësive për të përmbushur kërkesat e punëdhënësve.

Me ngritjen e Inteligjencës Artificiale pas disa viteve dhe ardhjen e mjeteve si ChatGPT, një gjë është e sigurt: që IA do t’u heqë disa punë njerëzve. Sipas Goldman Sachs, deri në 300 milionë vende pune me kohë të plotë në mbarë botën mund të automatizohen në një farë mënyre nga vala më e re e IA që ka krijuar platforma si ChatGPT.

Për shkak të revolucionit dixhital, sipas raportit të WEF, tregtia digjitale do të përfitojë më së shumti në drejtim të krijimit të vendeve të punës. Rreth dy milionë vende të reja pune të aktivizuara në mënyrë digjitale pritet të krijohen në sektorin e tregtisë digjitale.

Rritja e mëtejshme e investimeve do të nxisë rritjen e roleve më të përgjithshme të qëndrueshmërisë, si specialistët e qëndrueshmërisë dhe profesionistët e mbrojtjes së mjedisit, të cilët pritet të rriten përkatësisht me 33 % dhe 34 %, duke u përkthyer në rritje prej rreth 1 milion vende pune.

Megjithatë, raporti theksoi gjithashtu se fitimet më të mëdha absolute në vende pune do të vijnë nga arsimi dhe bujqësia. Raporti konstaton se vendet e punës në industrinë e arsimit pritet të rriten me rreth 10 %, duke çuar në 3 milionë vende pune shtesë për mësuesit e arsimit profesional dhe mësuesit e universiteteve dhe të arsimit të lartë. Punët për profesionistët e bujqësisë, veçanërisht operatorët e pajisjeve bujqësore, pritet të kenë një rritje prej 15 deri në 30 %, duke çuar në 4 milionë vende pune të tjera në mbarë botën.