Rrugët që po na hanë të sotmen dhe të ardhmen!

Nga Mentor KIKIA

Dëgjova një denoncim të PD-së dje mbi tenderimet e segmenteve të rrugës Kardhiq-Delvinë.

Më bëri përshtypje një fakt:

Pasi kompania fiton tenderin me vlerën e ofruar, asaj i akordohen më pas fonde shtesë, nga 2, 3, 4 milion Euro.

Madje, për të njëjtën rrugë që e ka fituar tenderin një kompani, tenderohen më pas procese të tjera pune si: Ndërtimi i skarpatës së rrugës, hapja e kanaleve, ndërtimi i sinjalistikës…

Mund të na sqaroje dikush, që ka haber nga këto punë:

Kur një kompani futet në garë, a nuk e ka projektin e plotë të ndërtimit të rrugës me të gjithë proceset: gërrmim, mbushje, ngjeshje, asfaltim, hapje kanalesh, ndërtim skarpate, etj etj?

A nuk përfshihen në preventiv të gjithë zërat?

Apo njëri e gërrmon, njëri e mbush, njëri e ngjesh, njëri e asfalton, njëri hap kanalet e kullimit, njëri bën skarpatën, njëri bën vijat e bardha…dhe në fund shkon një tjetër që vë traun e pagesës?