Qeveria nuk ndalet, tjetër konçesion për karburantet. Tri kompani do të ofrojnë shërbimin e monitorimit të transaksioneve të hidrokarbureve

Pak muaj para zgjedhjeve, në QBZ është miratuar një tjetër vendim për një konçesion të ri në sektorin e hidrokarbureve.

Tri kompani do të bëjnë monitorimin e vëllimit të transaksioneve në sektorin e hidrokarbureve.

Koncesioni ka një vlerë prej 100 milionë eurosh dhe do të zgjasë 10 vite. Kjo bën që tarifa që do të paguhet për konçesionin të reflektohet në çmimin final që shitet karburanti për qytetarët.

Ndonëse në Fletoren e Botimeve Zyrtare VKM-ja është publikuar së fundmi, ajo është miratuar në datën limit që i lejonte ligji qeverisë për të miratuar konçesionet, pikërisht më datë 24 dhjetor 2020.

VENDIMI

Ky vendim përcakton: a) metodologjinë e sistemit të fiskalizimit të transaksioneve tregtare në sektorin e hidrokarbureve; b) procedurën e ofrimit të instalimit dhe të mirëmbajtjes së sistemit të monitorimit nëpërmjet operatorëve privatë, të autorizuar nga autoritetet përgjegjëse, sipas kërkesave dhe procedurave të parashikuara në këtë vendim;

c) detyrimin ligjor që të gjithë tatimpaguesit, që tregtojnë me shumicë dhe/ose pakicë naftë dhe produkte të saj dhe gaz natyror të lëngshëm (GNL) në format e tregtimit, përfshirë skemat e vogla të GNL-së (SLNG) dhe impiantet e gazit natyror të komprimuar (CNG), të pajisen me mjete dhe sistem elektronik të kompjuterizuar për regjistrimin dhe qarkullimin e produkteve të tregtuara prej tyre;

ç) mënyrën e funksionimit të sistemit të monitorimit dhe të komunikimit me administratën tatimore;

d) kriteret për pajisjen me autorizim të shoqërive që ofrojnë sisteme të tilla nga autoritetet përgjegjëse, afatet dhe dokumentacionin që duhet të plotësojnë operatorët e autorizuar, nivelin.

AKUZA

Në lidhje me këtë koncesion ka reaguar edhe eksperti i ekonomisë, përfaqësuesi i Nismës Thurje, Pano Soko. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Soko shkruan se fituesit e koncesionit ishin të paracaktuar.

“Kanë nxjerrë një VKM (nr. 1185, më 24 dhjetor të 2020-ës) ku për hir të procesit të fiskalizimit, kanë prodhuar një koncesion të ri, me tri kompani që do të ofrojnë shërbimin e monitorimit të vëllimit të transaksioneve në sektorin e hidrokarbureve për nja 10 vjet.

Domethënë historia shkurt, me anë të kësaj VKM-je, do t’iu japin tri kompanive të drejtën ekskluzive për të fituar diku rreth 100 milionë euro për 10 vjet, me këtë justifikim.

Natyrisht kjo vlerë do t’i ngjishet çmimit të naftës dhe natyrisht do të jemi ne që e paguajmë. Dhe siç e do zakoni në të tilla raste, kompanitë që do të fitojnë koncesionin janë gjetur më parë, mos të them janë gjetur para se të lindte koncesioni.

Madje te VKM-ja ua kanë shtruar dhe rrugën gati që mos kenë konkurrencë, pasi kanë hequr me urdhër nga gara gjithë kompanitë që kanë pasur kontrata më parë, që domethënë kanë hequr nga gara ato që kanë infrastrukturën gati dhe që mund të ofronin një çmim më të ulët, të paktën të na rëndonin pak më pak te xhepi.

Po jo, meazallah… s’bëhet llaf. Tri kompani të reja fringo aty, që t’iu paguajmë dhe investimin. Kokës aty, se populli i paguan lekët, se Kryeministri e merr naftën pa lekë për vete.

S’e di se si flenë natën këta, po jam i bindur që këta mendojnë se do të vdesin në pushtet, që mos të kenë fare frikë.

Se vetëm në këtë rast, me këtë VKM, kanë shkelur nja 3-4 ligje. Ligji për fiskalizimin nuk lejon dhënien e shërbimeve publike te privati. Këta s’pyesin hiç, e shkelin dhe s’pyesin, e japin shërbimin me VKM, varja ligjit.

Ligji thotë duhen bërë konsultime para miratimit, këtyre s’ua ndjen hiç. E kështu me radhë kanë shkelur ligjin për metrologjinë, ligjin për menaxhimin financiar etj., etj. Po si s’kanë fund ore.

Edhe kockën do t’ia bluajnë këtij populli. E kam thënë dhe herë tjetër, nëse shkoj në Parlament, gjysmën e kohës do të ma hajë komisioni hetimor për këto koncesionet.

Ju premtoj që do të shihni dhe dëgjoni çudira në atë komision, edhe ju, edhe SPAK-u”, shkroi Soko./Panorama