Me Veprimtarët tanë duhet patur KUJDES!

Jemi dëshmitarë të këtyre ditëve tëvënies në pranganëvendin e tij të punës dhe përcjelljes në mënyrëspektakulare, të veprimtarit, ish-të burgosurit politik, ish- pjesëtarit të UÇK-së, shkrimtarit, drejtuesit të revistës “Sharri” dhe Kryeinspektorit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit,z. BedriHalimi.

Nga vitet e 90-ta, përveç si veprimtar, e deri në ditët e sotme,BedriHalimime sukses ka drejtuar edhe revistën e njohur ”Buletini” dhe me vonë “Sharri”. Në këtë revistëështë pasqyruar në mënyrën më të mirë, trashëgimia kulturore e shpirtërore e trevës sëOpojës,Gorës dhe më gjerë.

Ata që patën fatin të bashkëpunojnë mëBedriun, e dinë mirë se me sa shumë sakrifica ka arritur ta mbajë gjallë këtë revistëderi në ditët e sotme si drejtues.

Si redaksi dhe bashkëpunëtorë të revistës “Sharri”, jemi të befasuar me mënyrën e prangosjes së këtij veprimtari dhe formës sëpërcjelljes se lajmeve që udhanë në disa media. Në qoftë se Bedriuështë i dyshuar, kjo nuk do të thotë se ai është i akuzuar, andaj, deri në vendimin e gjykatës do të duhej të trajtohej nga mediat tona, për të cilat kemi respekt, më me kujdes.

Si redaksi, jemi të bindur se BedriHalimi, ashtu siç  i ka kaluar shumë sfida gjatë jetës sëtij, do ta kaloj edhe këtë.

Duke pasur besim në institucionet tona, për të cilat edhe Bedriu ka kontribuar mjaftë në ngritjen e tyre, jemi të bindur se organet tona të drejtësisë do ta thonë fjalën e tyre sa më parë, dhe Bedriu, do të kthehet ballëhapur në vendin e punës, familjen e tij, e mbi të gjitha, do tu kthehet kontributeve shkrimore të lëna në gjysmë.

Sharr, më 11. 01. 2022

Me respekt,

Bashkëpunëtoret e revistës “Sharri”

ZymerNeziri

XhevatHasani

IbishNeziri

HazerDana

Nuridin Ahmeti