“Bashkitë për në Europë”, financimi i projekteve të BE për bashkitë e vendit, flet kryebashkiakja Sefa: Sjellja e qeverisjes vendore është thelbi i ndihmës që BE-ja i jep Shqipërisë

Eriselda Sefa, kryetare e bashkisë Lushnjë

Emocion i veçantë për mua të isha pjesë e konferencës on line , të organizuar nga projekti “Bashkitë për në Europë” në datë 14/10/2021 në qytetin e Gjirokastrës për të prezantuar projektet e reja të financuara nga BE të cilat mbështesin 61 Bashkitë .

Në Konferencë pjesëmarrës ishin , Ambasadori i BE Z.Luigi Soreca , Kryenegociatori Shkëlqesia e Tij Z Mazi , Zv.Ministri i Brendshëm Z.Andi Mahila. Në takim pjesëmarrës 61 kolegë Kryetarët e Bashkive dhe Njësitë e Integrimit Evropian për asistencën e BE-së ofruar bashkive përmes fazës së re të “Bashkitë për në Evropë” si dhe mbështetjen e “Projektit STAR3”.

Sjellja e qeverisjes vendore & qytetarëve Shqiptarë më pranë BE është thelbi i ndihmës që BE-ja i jep Shqipërisë.

Shkëmbim shumë i frytshëm mbi rolin e qeverisjes vendore në procesin e integrimit në

Si Kryetare e Bashkisë Lushnje jam e angazhuar dhe përkushtuar për të çuar më përpara në të gjitha dimensionet plotësimin e standardeve të kërkuara në rrugën e Integrimit Europian.

Integrimi Europian është parë në përgjithësi si një proces që i përket qeverisjes qendrore, sa më shumë thellohemi në këtë proces, aq më qartë kuptojmë se integrimi real ka të bëjë me standarde, të cilat më së pari duhet të zbatohen në nivel vendor, pikërisht në Bashki !

Kapitujt e përafrimit të legjislacionit me atë të BE-së, përkojnë në një pjesë të madhe të tyre me përmbushje të standardeve dhe kritereve të cilat janë ekskluzivisht përgjegjësi e bashkive.

Kësisoj, në kushtet kur afër 70% e legjislacionit evropian do të duhet të zbatohet në nivel vendor, pushteti vendor është kyç në suksesin e rrugëtimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Nisur nga ky fakt, qeverisja vendore, merr një rol edhe më të rëndësishëm.

Por të dy pushtetet duhet të koordinojnë e bashkërendojnë përpjekjet e tyre drejt rrugëtimit të Bashkimit Europian. Prandaj, dialogu efektiv dhe i rregullt, konsultimi dhe mbështetja në nivel politikash dhe përpjekje të qëndrueshme të dy pushteteve, qendror dhe vendor, është çelës i procesit të integrimit në BE.

E ndaj , unë jam e vetëdijshme për sfidat e që na presin.

Ky rrugëtim kërkon angazhim të strukturave të bashkive për të bashkërenduar me qeverisjen qendrore drejt axhendës së përbashkët të integrimit evropian! Nisur nga përvoja si Drejtuese , kordinatore e këndit BE , sot Kryetare Bashkisë , jam e vetëdijshme se

Bashkitë janë të afta të zbatojnë vetë projektet financuara nga BE.

Ky rrugëtim mund të ketë vështirësi e sfida, por mirë koordinimi midis dy nivele të qeverisë dhe mbështetja e Delegacionit Europian në nivel vendor jep garancinë e suksesit të këtij rrugëtimi.

Unë mbetem shpresë plotë dhe optimiste se Pushteti Qendror , strukturat dhe Ministritë e linjës , mbështetur patjetër në vlerat dhe cilësitë e drejtuesve të tyre, do të përmbushin me sukses detyrimet dhe përgjegjësitë e veta, për të plotësuar atë që është aspiratat e shumicës prej nesh, aderimin në BE.

Këtu është Evropë

Mund të jetë një imazh i 2 persona dhe njerëz në këmbë

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe në këmbë

Mund të jetë një imazh i 2 persona dhe njerëz në këmbë

Mund të jetë një imazh i teksti