Progni: Ne jemi të hapur dhe jemi shumë!

Nga Irena Progni, anëtare e Këshillit Kombëtar të PD-së

Por, ne duhet të ridimensionojmë vlerat dhe pozicionimin e tyre, të strukturojmë përgjegjësitë në mënyrë efektive, të qërojmë rrathët e ndryshkur dhe të pajetë, që vrasin qëllimisht çdo frymëmarrje, t’u japim mundësinë të rikthyerëve të nisin kontributin nga e para dhe jo t’i promovojmë shterpshëm, “misionarët” e partive të tjera të kthehen bashkë me misionin e tyre mbrapsht, të eleminojmë nepotizmin, të rrisim përfaqësimin në mënyrë dinjitoze dhe të dëgjojmë me zemër dhe seriozisht çdo zë demokrati, që zor se është dëgjuar në 30 vjet!

E thjeshtë dhe funksionale!