Të dhënat e Bankës Botërore: Buxheti për Arsimin në Shqipëri në nivelin më të ulët që prej vitit 1994

Banka Botërore ka publikuar grafikun për buxhetin e Arsimit në Shqipëri nga vitet 1994-2018.

Sipas të dhënave të BB, në vitin 2018 buxheti për arsimin është në nivelin më të ulët, vetëm 2.47 % e Produktit të Brendshëm Bruto, që prej vitit 1994.

Grafiku sipas Bankës Botërore