Të falësh JETË për asgjë/ Nga Enada Ciko

Dëshmitarët e Jehovait, kush janë dhe çfarë predikojnë?

Dëshmitarët e Jehovait thonë se Jezusi nuk u ngrit fizikisht prej së vdekuri, por u ngrit si qenie shpirtërore. Ata nuk lejojnë që Jezusi të adhurohet dhe nuk besojnë se ka ferr.”Zoti më tha: Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin Tim; Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata iu profetizojnë një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre”.

Dallimet midis Dëshmitarëve të Jehovait dhe Kishës Kristiane janë të mëdha. Ato kanë lidhje me çështjet e Trinitetit, Ringjalljes, dhe Jezusit si Perëndi. Dëshmitarët e Jehovait besojnë se Jezusi është Biri i Perëndisë, por jo Perëndia vetë.

Gjithashtu, ata besojnë se Ai nuk ka ekzistuar gjithmonë, që nga fillimi, por ka qenë një qenie e krijuar me emrin e Krye Engjëllit Mikael. Dëshmitarët e zakonshëm të Jehovait (ata që nuk janë anëtarë të grupit drejtues) janë në dijeni të faktit që, grupet e ndryshme drejtuese të “Kullës së Rojës” i kanë ndryshuar vazhdimisht doktrinat e tyre, për t’jua përshtatur nevojave të organizatës me kalimin e viteve.

Dëshmitarët e Jehovait janë të njohur për profeci të rreme.Rasti i familjes së Anisës është tregus i qartë i kësaj profecie kanibale.Qeveria dhe pushteti fetar duhet të reagojnë me njëher ndaj ketyre predikusve të jashtë ligjshëm që morën jetën e kësaj familjes dhe mund të marrin jetë të tjera.