Shko Moisi, thuaji faraonëve t’i lenë njerëzit të lirë …

Nga Dritan SHANO

Mendoj se shqiptarët kanë arritur në pikën ku nuk duan më thjesht rotacionin e pushtetit por ndryshimin thelbësor të ushtrimit të tij. Taktikat politike cic-mic nuk i ha më askush. Çdo shqiptar tashmë e di që mëndjet që kanë shkaktuar problemin, nuk mund të jenë zgjidhja e problemit.

Shqiptarët kur largohen nga vendi nuk bëjnë rotacion por ndryshim. Nuk bëjnë rotacion të qeverisë gjermane me atë shqiptare, ata ikin për të fituar lirinë duke lënë pas robërinë politike, për një ndryshim thelbësor të marrëveshjes për të jetuar dhe për t’u zhvilluar ekonomikisht, politikisht e kulturalisht për vete dhe familjen e tyre. Ikja nuk është për të ndërruar qeverinë, por për qeverisje të ndryshme nga ajo që lenë pas.

Lenat dhe Prenat, faraonët e tranzicionit janë ithtarë të rotacionit. Për ta rotacioni i pushtetit është aministi politike, ekonomike, penale. Është garancia e pandëshkueshmërisë. Kjo duhet të ndryshojë. Këtyre i duhet ndërprerë rrogëtaria e tyre politike. SPAK t’u hetojë pasurinë, me rregull treshi, dhe t’i çlirojë shqiptarët nga prezenca e tyre në politikë, ekonomi, media …

Sot e për nesër, Shqipëria nuk ka nevojë për njerëz të rotacionit, por për njerëz të ndryshimit.

Ky është i vetmi propozim fitues që mund t’i bëjë shqiptarët të anullojnë biletën e largimit.