Mesazh për çdo socialist

Nga Elona CASLLI

Ky mesazh është për çdo socialist që nuk i ka shpallur luftë të hapur Shqipërisë.

Distancohuni nga sekti Rilindas. Distancohuni nga ky sekt që i ka vënë dinamitin çdo vlere njerëzore dhe rrezikon që perversitetin të na e kthejë në normë zyrtare në këtë vend.

Kushdo që beson ende në vlerën e familjes, në vlerën e respektit, në vlerën e përgjegjësisë,duhet të distancohet nga ky sekt antishqiptar.

Nuk është luftë politike, është luftë kundër Shqipërisë.

Nuk mbështesni kryetarin e një partie, mbështesni kryetarin e antishqiptarisë.

Post Scriptum- Rilindja është hasmi i këtij kombi.