Administrata do të punojë nga shtëpia, në zyra vetëm 2 punonjës në turn

Administrata shtetërore në varësi të pozicionit që mbajnë punonjësit do të vazhdojë punën nga shtëpia. Me qëllim parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19, nisur nga rastet e shtuara, me propozim të Komitetit të Ekspertëve dhe Institutit të Shëndetit Publik, administrata shtetërore është udhëzuar që të punojë nga shtëpia.

Në zyra do të punohet sipas një skeme me rotacion dhe mundësish vetëm një person për çdo zyrë.

Sipas një rregulloreje të brendshme, gjatë kësaj periudhe, administrata duhet të koordinojë punën sa nga ambientet e institucionit, aq edhe nga shtëpia.

Institucionet po e bashkërendojnë punën përmes një grafiku të nëpunësve që po punojnë në ambientet e institucionit dhe atyre online.

Në përcaktimin e numrit të nëpunësve që duhet të punojnë nga zyrat është mbajtur në konsideratë detyrimi i respektimit të largësisë prej 2 metrash.

Kjo ka bërë që për çdo zyrë, në varësi të sipërfaqes, të punojnë një ose maksimumi dy punonjës, të tjerët në shtëpi.

Puna në distancë online ka të njëjtën kohëzgjatje kohore, si edhe puna në ambientet e punës.

Edhe procedura është e njëjtë. Gjatë punës në distancë online nëpunësit duhet të vënë në dispozicion të eprorëve dhe të njësisë së burimeve njerëzore të institucionit detajet e kontaktit të tyre si dhe të jenë të aksesueshëm online gjatë gjithë orarit zyrtar.

Ata që punojnë në distancë (pra online) duhet të kenë thirrje në ekip një herë në ditë për mbledhje kryesisht përmes platformës “Zoom”.

Ata që merren me ofrimin e shërbimeve direkt ndaj publikut janë udhëzuar të punojnë sipas një plani që ka si qëllim minimizimin e kontaktit mes qytetarëve dhe nëpunësve.

Prandaj qytetarët janë nxitur të përdorin platformën e-Albania  me qëllim marrjen e shërbimit online.

Në fillim të javës Ministria e Shëndetësisë apeloi publikisht për rikthimin e punës nga shtëpia, për të gjithë ata që e kanë këtë mundësi.